Despre proiectul Erasmus+

Numărul proiectului: 2019-1-PL01-KA202-065144
Titlul proiectului: "Young Car Mechanic - concurs de competențe pentru ramura auto".
Durata: 01.12.2019 – 31.08.2022
PARTENERIAT proiect:
Lider:
  • INTER CARS S.A. - Poland
Parteneri:
  • UAB "Inter Cars Lietuva"- Lithuania
  • SIA "INTER CARS LATVIJA"- Latvia
  • Inter Cars Hungária Kft. - Hungary
  • Inter Cars Bulgaria Ltd. - Bulgaria
  • S.C. INTER CARS - Romania
  • Inter Cars Eesti OÜ - Estonia

Proiectul își propune să promoveze educația profesională de înaltă calitate pentru piața pieselor de schimb auto. Acest lucru se va realiza printr-un concurs de competențe pe mai multe niveluri (de la școală la internațional) organizat de angajatori pentru elevii din școlile profesionale. Modul în care se desfășoară concursul va indica modul în care școlile tehnice și profesionale ar trebui să își dezvolte și să își adapteze programele școlare la nevoile în continuă schimbare ale pieței forței de muncă din sectorul auto din țările participante. Deoarece programele formale de învățare pot fi diferite de la o țară la alta, referința pentru competențele și cunoștințele în materie de concurență vor fi nevoile angajatorilor (piața forței de muncă), care sunt comparabile datorită globalizării sectorului auto.

Parteneriatul consideră că eforturile combinate de creare a unor standarde comune pentru organizarea și desfășurarea de concursuri comune de competențe pentru elevii din școlile profesionale vor contribui la stabilirea unor contacte între școli, profesori și elevi. Aceasta va însemna, de asemenea, un schimb de experiență și determinarea gamei de cunoștințe, abilități și atitudini sociale așteptate de angajatorii din industria auto.

Implementarea proiectului va contribui, de asemenea, la stabilirea unui sistem de recunoaștere a calificărilor industriei autovehiculelor pe piața europeană a forței de muncă. Aceasta va contribui, de asemenea, la aplicarea legislației europene la libera circulație a lucrătorilor. În cele din urmă, va sprijini actualizarea curriculei de bază al școlii și a normelor de desfășurare a examenelor profesionale.

Activitățile proiectului:
- Revizuirea, analizarea și acumularea de cunoștințe, experiență, bune practici, metode și tehnici eficiente și inovatoare. Acest lucru va fi utilizat pentru a verifica cunoștințele, abilitățile și atitudinile sociale în rândul elevilor și al potențialilor angajați ai atelierului auto;
- Pregatirea juriului concursului si desfasurarea concursurilor YCM pe baza produselor dezvoltate;
- Dezvoltarea unui model de parteneriat de cooperare și consultare în crearea de reguli și standarde pentru organizarea de concursuri de cunoștințe și competențe pentru alte grupuri profesionale din grupul Inter Cars. Acest lucru va fi disponibil pentru utilizare de către alte ramuri.

Principalele obiective/rezultate ale proiectului:
- Stabilirea liniilor directoare pentru organizarea concursului de la școală la nivel internațional,
- Creare de întrebări și sarcini standard pentru bazele de date cu întrebări și sarcini,
- Să aibă un sistem de evaluare a performanței elevilor la concurs și să instruiască juriul care va face acest lucru,
- Promovarea concursului în școli, cadre didactice, elevi și institutii de invatamant.

Grupul țintă al proiectului:
- Cadrele didactice si elevii scolilor tehnice si profesionale din industria auto;
- Administratia guvernamentala si autoguvernamentala responsabila cu invatamantul profesional, inclusiv a celor care pregatesc programa de baza in industria auto;
- Comisiile de examinare responsabile cu organizarea si desfasurarea examenelor profesionale in industria auto;
- Organizații patronale și angajați din industria auto la nivel național și european;
- Organizatori de concursuri de ramură, cunoștințe și competențe pe sectoare

Organizatorii de concurs

Parteneri internaționali

Parteneri locali